Chuyển hosting cho website chạy mã nguồn MyBB

February 27, 2019 by quantrivien

Filed under Domain/Hosting

Last modified February 27, 2019

  1. Thực hiện backup data từ hosting cũ
  2. Đăng nhập vào hosting mới.
  3. Tạo database và userdatabase
  4. Restore database từ host cũ lên database mới.
  5. Sửa lại cấu hình

Kiểm tra lại .htaccess chỉnh sửa lại nếu cần thiết

Cấu hình lại thông tin database mới trong inc/config

Nạp lại robots.txt nếu cần.

inc/settings.php

Vào file settings.php -> tìm đến dòng lệnh: $settings[‘gzipoutput’] = “1”; . Đổi giá trị 1 thành 0 là OK

(Hoặc xóa file settings.php đi để tự thiết lập lại theo như thiết lập trong ACP )

  1. Test kiểm tra và trỏ IP về hosting mới, hoàn thành việc chuyển host cho website sử dụng mã nguồn MyBB

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of